Schetsen van Boz

Het eerste literaire werk van Charles Dickens gepubliceerd onder zijn pseudoniem BOZ. Korte verhalen over alledaagse mensen in alledaagse situaties. (Samenvatting door Marcel Coenders)

59 chapters
BIJ ONS IN DE STAD 1: DE KERKEKNECHT. DE BRANDSPUIT. DE SCHOOLMEESTER
BIJ ONS IN DE STAD 2: DE PREDIKANT. DE OUDE JUFFROUW. DE GEPENSIONEERDE KAPITEIN
BIJ ONS IN DE STAD 3: DE VIER ZUSTERS
BIJ ONS IN DE STAD 4: DE VERKIEZING VAN EEN KERKEKNECHT
BIJ ONS IN DE STAD 5: DE DEURWAARDERSKNECHT
BIJ ONS IN DE STAD 6: DAMESVERENIGINGEN
BIJ ONS IN DE STAD 7: ONZE NAASTE BUURMAN
SCHETSEN 1: DE STRATEN VAN LONDEN IN DEN MORGENSTOND
SCHETSEN 2: DE STRATEN VAN LONDEN DES AVONDS
SCHETSEN 3: EEN WINKEL OP EEN ONGELUKKIGEN STAND
SCHETSEN 4: SCOTLAND-YARD
SCHETSEN 5: SEVEN DIALS - DE ZEVEN ZONNEWIJZERS
SCHETSEN 6: OVERDENKINGEN IN MONMOUTH-STREET
SCHETSEN 7: DE HACKNEY-KOETS
SCHETSEN 8: DOCTOR'S COMMONS
SCHETSEN 9: DE UITSPANNINGEN DER LONDENAARS
SCHETSEN 10: DE RIVIER
SCHETSEN 11: ASTLEY
SCHETSEN 12: DE GREENWICHSCHE KERMIS
SCHETSEN 13: LIEFHEBBERIJ-KOMEDIES
SCHETSEN 14: DE VAUXHALL BIJ DAG
SCHETSEN 15: DE OCHTEND-DILIGENCE
SCHETSEN 16: DE OMNIBUS
SCHETSEN 17: DE LAATSTE CARBIOLET-VOERMAN EN DE EERSTE OMNIBUS-CONDUCTEUR
SCHETSEN 18: PARLEMENTS-PORTRETTEN
SCHETSEN 19: OPENBARE MAALTIJDEN
SCHETSEN 20: DE MEIDAG
SCHETSEN 21: UITDRAGERSWINKELS
SCHETSEN 22: DE JENEVERPALEIZEN
SCHETSEN 23: DE LOMMERDHOUDER
SCHETSEN 24: DE CRIMINEELE RECHTSBANKEN
SCHETSEN 25: EEN BEZOEK AAN NEWGATE
PORTRETTEN 1: LOSSE GEDACHTEN OVER DEZEN EN GENEN
PORTRETTEN 2: EEN KERSTMISMAAL
PORTRETTEN 3: HET NIEUWJAARSFEEST
PORTRETTEN 4: JEMIMA EVANS EN DE AREND
PORTRETTEN 5: DE HERBERG-REDENAAR
PORTRETTEN 6: EEN BEZOEK IN EEN GASTHUIS
PORTRETTEN 7: DE VERLIEFDE OUDE WEDUWNAAR
PORTRETTEN 8: DE EERZUCHTIGE MODEMAAKSTER
PORTRETTEN 9: DE DANSSCHOOL
PORTRETTEN 10: KALE HEEREN
PORTRETTEN 11: EEN NACHT P0LEZIER HEBBEN
PORTRETTEN 12: DE GEVANGENWAGEN
VERTELLINGEN 1: HET KOSTHUIS - DEEL 1
VERTELLINGEN 1: HET KOSTHUIS - DEEL 2
VERTELLINGEN 2: AUGUSTUS MINNES EN ZIJN NEEF
VERTELLINGEN 3: SENTIMENTALITEIT
VERTELLINGEN 4: DE FAMILIE TUGS TE RAMSGATE
VERTELLINGEN 5: HORATIO SPARKINS
VERTELLINGEN 6: DE ZWARTE SLUIER
VERTELLINGEN 7: EEN TOCHTJE MET EENE STOOMBOOT
VERTELLINGEN 8: HET TWEEGEVECHT BIJ GREAT WINGLEBURY
VERTELLINGEN 9: MEVROUW JOZEF PORTER
VERTELLINGEN 10: EEN FRAGMENT UIT HET LEVEN VAN DE HEER WATKINS TOTTLE - DEEL 1
VERTELLINGEN 10: EEN FRAGMENT UIT HET LEVEN VAN DE HEER WATKINS TOTTLE - DEEL 2
VERTELLINGEN 10: EEN FRAGMENT UIT HET LEVEN VAN DE HEER WATKINS TOTTLE - DEEL 3
VERTELLINGEN 11: EEN DOOPPLECHTIGHEID
VERTELLINGEN 12:DE DOOD EENS DRONKAARDS