Een reiziger, die geen handel drijft

Een serie journalistieke artikelen uit het tijdschrift 'All the Year round' geschreven in de periode 1860 - 1869. In deze artikelen worden veel sociale misstanden van het 19de-eeuwse Engeland beschreven. Samenvatting geschreven door Marcel Coenders.

49 chapters
HOOFDSTUK 1 - DE AARD ZIJNER BEZIGHEDEN
HOOFDSTUK 2 - DE SCHIPBREUK - DEEL 1
HOOFDSTUK 2 - DE SCHIPBREUK - DEEL 2
HOOFDSTUK 3 - HET WERKHUIS TE WAPPING - DEEL 1
HOOFDSTUK 3 - HET WERKHUIS TE WAPPING - DEEL 2
HOOFDSTUK 4 - TWEE BESCHOUWINGEN OVER EEN GOEDKOPE SCHOUWBURG - DEEL 1
HOOFDSTUK 4 - TWEE BESCHOUWINGEN OVER EEN GOEDKOPE SCHOUWBURG - DEEL 2
HOOFDSTUK 5 - ARME HANDELS-JAMAAT - DEEL 1
HOOFDSTUK 5 - ARME HANDELS-JAMAAT - DEEL 2
HOOFDSTUK 6 - VERVERSCHINGEN VOOR VREEMDELINGEN
HOOFDSTUK 7 - EENE BUITENLADSCHE REIS - DEEL 1
HOOFDSTUK 7 - EENE BUITENLADSCHE REIS - DEEL 2
HOOFDSTUK 8 - DE LADING VAN DE 'GREAT TASMANIA'
HOOFDSTUK 9 - DE KERKEN VAN DE STAD LONDEN
HOOFDSTUK 10 - VERDACHTE BUURTEN
HOOFDSTUK 11 - LANDLOOPERS - DEEL 1
HOOFDSTUK 11 - LANDLOOPERS - DEEL 2
HOOFDSTUK 12 - DE STAD DULLBOROUGH - DEEL 1
HOOFDSTUK 12 - DE STAD DULLBOROUGH - DEEL 2
HOOFDSTUK 13 - NACHTELIJKE WANDELINGEN
HOOFDSTUK 14 - KAMERS - DEEL 1
HOOFDSTUK 14 - KAMERS - DEEL 2
HOOFDSTUK 15 - KINDERMEIDENVERTELSELS
HOOFDSTUK 16 - ARCADISCH LONDEN
HOOFDSTUK 17 - DE NACHT-MAIL VAN CALAIS
HOOFDSTUK 18 - EENIGE HERINNERINGEN AANGAANDE STERFGEVALLEN
HOOFDSTUK 19 - DE VIERING VAN GEBOORTEDAGEN
HOOFDSTUK 20 - OP HET VERTREK NAAR HET GROOTE ZOUTMEER - DEEL 1
HOOFDSTUK 20 - OP HET VERTREK NAAR HET GROOTE ZOUTMEER - DEEL 2
HOOFDSTUK 21 - DE STAD DER AFWEZIGEN
HOOFDSTUK 22 - EEN OUD POSTHUIS
HOOFDSTUK 23 - NIEUW-ENGELANDS GEKOOKT RUNDVLEESCH
HOOFDSTUK 24 - DE SCHEEPSTIMMERWERF VAN CHATTAM
HOOFDSTUK 25 - IN HET FRANSCH-VLAAMS LAND - DEEL 1
HOOFDSTUK 25 - IN HET FRANSCH-VLAAMS LAND - DEEL 2
HOOFDSTUK 26 - DE KWAKZALVERIJ DER BESCHAVING
HOOFDSTUK 27 - TITBULLS VRIJE WONINGEN - DEEL 1
HOOFDSTUK 27 - TITBULLS VRIJE WONINGEN - DEEL 2
HOOFDSTUK 28 - DE ITALIAANSE GEVANGENE
HOOFDSTUK 29 - BEPERKTE SCHOOLTIJD - DEEL 1
HOOFDSTUK 29 - BEPERKTE SCHOOLTIJD - DEEL 2
HOOFDSTUK 30 - EEN KLEINE STER IN HET OOSTEN - DEEL 1
HOOFDSTUK 30 - EEN KLEINE STER IN HET OOSTEN - DEEL 2
HOOFDSTUK 31 - AAN BOORD
HOOFDSTUK 32 - EEN DINERTJE BINNEN HET UUR
HOOFDSTUK 33 - DE HEER BARLOW
HOOFDSTUK 34 - VRIJWILLIGE POLITIEDIENST
HOOFDSTUK 35 - EEN PLEIDOOI VOOR TOTALE AFSCHAFFING
HOOFDSTUK 36 - DE FIELT