Geen Uitweg

Vertaling van het kerstverhaal van 1867. Een verwisseling van twee vondelingen in hun vroege jeugd veroorzaakt op volwassen leeftijd de nodige complicaties. Bijzonder is dat dit boek de noodzaak aantoont van snelle en betrouwbare internationale communicatie tussen banken zoals dat pas 100 jaar later in 1977 operationeel is. (Introductie door Marcel Coenders)

13 chapters
01: OUVERTURE
02: Bedrijf 1, scene 1 - HET GORDIJN GAAT OP
03: Bedrijf 1, scene 2 - DE HUISHOUDSTER TREEDT OP
04: Bedrijf 1, scene 3 - DE HUISHOUDSTER SPREEKT
05: Bedrijf 1, scene 4 - NIEUWE PERSONAGES OP HET TONEEL
06: Bedrijf 1, scene 5 - WILDING AF
07: Bedrijf 2, scene 1 - VENDALE NEEMT ZIJN KANS WAAR
08: Bedrijf 2, scene 2 - VENDALE ZET KWAAD BLOED
09: Bedrijf 3, scene 1 - IN HET DAL
10: Bedrijf 3, scene 2 - OP DE BERG
11: Bedrijf 4, scene 1 - HET UURWERKSLOT
12: Bedrijf 4, scene 2 - OBENREIZER TRIOMFEERT
13: Bedrijf 4, scene 3 - HET GORDIJN VALT